Wednesday, December 18, 2019

Metoodiline juhend õppeainete lõimimiseks robootikas


Aakre kooli metoodiline juhend õppeainete lõimimiseks robootikas.

Eesmärk: FLL robootikavõistluseks ettevalmistumine teemal Linnalooja (projekt, robotimäng ja põhiväärtused)

Vahendid: EV3 Mindstorms robootikakomplektid, FLL võistlusväljak.

Lõimitavad õppeained: ettevõtlusõpe, suhtlemine, matemaatika, ühiskonnaõpetus

Tegevused: Aakre kooli meeskond osaleb FLL 2019 võistlusel Linnalooja.
Oktoobrist saati oleme valmistunud First Lego League robootikavõistluseks, mille selle aasta teemaks on Linnalooja. Meil on vaja teha projekt (leida oma kodukohas probleem, sellele nutikas lahendus leida ja oma ideed spetsialistidega jagada ja lõpuks oma tööst esitlus koostada), lahendada robotimängus võimalikult palju missioone 2,5 minuti jooksul. Ja  kõike seda teha juhindudes FLL põhiväärtustest. Põhiväärtused lühidalt -  me avastame sõbralikus meeskonnatöös avatult probleemidele lahendusi teavitades sellest teisi ja see kõik kokku on üks lõbus teekond.

Projekti jaoks arutasime lastega läbi, millised probleemid on Aakre külas. Lapsed pakkusid probleemidele lahendusi. Koos arutasime, milline lahendustest oleks ka innovatiivne. Aakre külas on palju probleeme (vähe inimesi, vanad inimesed, katkine asfalt, lagunenud mänguväljak, üritustel käib vähe rahvast, osad ei saa ürituste teavitusi kätte, sest neil pole Facebooki, tahaks ujulat, tahaks välijõusaali jne). Siis arutasime, milline probleem on laste jaoks tähtsaim. Tähtsaim on see, et pole kuskil mängida.
Probleemi lahendus: luua seikluspark, kus ei ole ainult atraktsioonid, vaid on looduslikku ala - on onniehitamise ala, indiaaniküla, liivaala, parkuuriala, aiandusala (kasvuhoone ja iluaianduspeenar) ja välijõusaal. Kõik alad on omavahel eraldatud taimestikuga, ja liigendatud. Lapsed saavad nn tegevuskellaga end seiklusalale sisse registreerida ja samal ajal nend lapsevanem saab teate, et laps sisenes seiklusalale. Samuti saab tegeluskellale lapsevanem saata teate lapsele - tule sööma!
Kui projekti eskiisi valmis joonistasime, läksime selle kohta arvamust küsima Elva vallaarhidektilt. Lapsed esitlesid oma projekti kavandit ja ekspert andis nõu, kuidas seda veel paremaks teha.


Robotimägus maadleme programmidega, arvutame nurki ja mootori pöördeid, et robot täidaks missiooni.

Robootikaringi tegevustes lõimime erinevaid aineid:
suhtlemine - koostöö tiimikaaslastega, projekti esilemine eksperdile jne
ühiskonnaõpetus - vallavalitsuse töö, vallamaja külastus, linnaplaneerimine, millised ametid töötavad linnaplaneerimises, kuidas linna paremaks teha jms.
matemaatika - robotite liikuma panemiseks on vaja arvutada pöördenurki, rattapöördeid jms.
ettevõtlusõpe - projektis peame probleemile leidma lahenduse, seda edasi arendama, ekspertidega suhtlema, parandama, otsima võimalusi jms.
kunstiõpetus - joonistame oma seikluspargi plaani, kasutame tingmärke, kordame mõistet pealtvaade.
Lisaks eeltoodule arendame loovust, julgust unistada ja lahendusi leida.


Loodame, et meie ettevalmistused lähevad hästi ja 01.02.2020 Kagu-Eesti eelvoorus me hätta ei jää!

Siin ka üks meie katsetus läbida Liiklusummiku missioon.


No comments:

Post a Comment